Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

Công Ty TNHH Toyota An Thành Fukushima
Địa chỉ: Số 15 Bùi Thanh Khiết, KP3, TT. Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3636 4040 Fax: (028) 3636 5952
Email: info@toyota-taf.com.vn
Website: www.toyota-taf.com.vn  
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn